Program, 18.03.2021


18.00 - 18.05
Rozpoczęcie i przywitanie uczestników
Prof. Anna Piekarska / Dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas
18.05 - 18.25
Testowanie pacjentów pod kątem zakażenia SARS-CoV-2
Prof. Miłosz Parczewski
18.25 - 18.45
Leczenie pacjenta z COVID-19 w opiece przedszpitalnej – aktualne zasady postępowania
Dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas
18.45 - 19.05
Wskazania do hospitalizacji i możliwości terapii w opiece szpitalnej
Prof. Anna Piekarska
19.05 - 19.20
Ścieżka diagnostyki i leczenia pacjenta z COVID-19 – doświadczenia własne
Prof. Zbigniew Żuber
19.20 - 19.40
Czy „dżuma rozsiadła się wygodnie…”? Podsumowanie Specjalisty Chorób Zakaźnych
Dr hab. Monika Bociąga-Jasik
19.40 - 20.00
Wyzwania COVID-19 Dyskusja Ekspertów