Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi – podstawa prawna
Ustawa z dn. 6 września 2001 r.
Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008, nr 234, poz. 1570).